Sắp xếp:


Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông Gạo Lức 550 GR  Giảm 30.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông Gạo Lức 550 GR

130.000đ 160.000đ -18%

♦ Thành phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + chà bông phi lê gà + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Siêu Chà Bông nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới  
Cơm Cháy Đáy Nồi Gạo Lức Mắm Hành 500Gr Giảm 30.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Gạo Lức Mắm Hành 500Gr

120.000đ 150.000đ -20%

♦ Thành phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi Gạo Lức + Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới
Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành Phomai 550Gr Giảm 20.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành Phomai 550Gr

130.000đ 150.000đ -13%

♦ Thành phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới
Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành Trứng Muối 550Gr

Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành Trứng Muối 550Gr

140.000đ

♦ Thành Phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + trứng muối nướng + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành Trứng Muối nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới
Cơm Cháy Đáy Nồi Khô Gà 550Gr Giảm 30.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Khô Gà 550Gr

150.000đ 180.000đ -16%

♦ Thành Phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + khô gà lá chanh + Phomai Hàn Quốc + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Khô Gà Lắc nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới  
Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành 500Gr Giảm 20.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành 500Gr

120.000đ 140.000đ -14%

♦ Thành phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới

Hiển thị 1 - 6 / 10 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng