Cơm Cháy Chà Bông Đi Nước Ngoài

100.000đ

Cô Ba Sài Gòn
MS01

Cơm Cháy Chà Bông Đi Nước Ngoài 


Còn hàng
1

Cơm Cháy Chà Bông Đi Nước Ngoài 

Cơm Cháy Chà Bông Đi Nước Ngoài 

Cơm cháy chà bông sài gòn

Cơm Cháy Chà Bông Đi Nước Ngoài 

Đóng Gói Hút Chân Không, có gói 250 Gram & 500 Gram

Cơm cháy chà bông sài gòn hút chân không

Cơm cháy chà bông sài gòn hút chân không 2 mặt bạc

Cơm Cháy Chà Bông Đi Nước Ngoài 

Cơm Cháy Chà Bông Đi Nước Ngoài 

 

Cơm cháy chà bông sài gòn đóng thùng giấy free 

 

 

Gọi ngay : 0707.999.069