CƠM CHÁY ĐÁY NỒI - LOẠI ĐẶC BIỆT

Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông 275GR  Giảm 10.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông 275GR

70.000đ 80.000đ -12%

♦ Thành phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + chà bông phi lê gà + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Siêu Chà Bông nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới  
Cơm Cháy Đáy Nồi Khô Gà 275Gr Giảm 15.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Khô Gà 275Gr

80.000đ 95.000đ -15%

♦ Thành Phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + khô gà lá chanh + Phomai Hàn Quốc + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Khô Gà Lắc nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới  
Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông Trứng Muôí 275GR Giảm 15.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông Trứng Muôí 275GR

80.000đ 95.000đ -15%

♦ Thành phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + chà bông phi lê gà + trứng muối nướng tán nhuyễn+ Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông Trứng Muối nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới
Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành 500Gr Giảm 20.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành 500Gr

120.000đ 140.000đ -14%

♦ Thành phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới
Cơm Cháy Đáy Nồi Gạo Lức Mắm Hành 500Gr Giảm 30.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Gạo Lức Mắm Hành 500Gr

120.000đ 150.000đ -20%

♦ Thành phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi Gạo Lức + Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới
Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông 550GR  Giảm 20.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông 550GR

130.000đ 150.000đ -13%

♦ Thành phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + chà bông phi lê gà + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Siêu Chà Bông nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới  
Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông Gạo Lức 550 GR  Giảm 30.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông Gạo Lức 550 GR

130.000đ 160.000đ -18%

♦ Thành phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + chà bông phi lê gà + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Siêu Chà Bông nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới  
Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông Phomai 550 Gr Giảm 30.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông Phomai 550 Gr

140.000đ 170.000đ -17%

♦ Thành phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + chà bông phi lê gà +phomai Hàn quốc + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông Phomai nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới
Cơm Cháy Đáy Nồi Tép 550Gr Giảm 30.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Tép 550Gr

140.000đ 170.000đ -17%

♦ Thành Phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + Tép tẩm vị + Hành khô + Ớt Khô ►Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ►Cơm Cháy Đáy Nồi Tép nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới
Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành Trứng Muối 550Gr

Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành Trứng Muối 550Gr

140.000đ

♦ Thành Phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + trứng muối nướng + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Mắm Hành Trứng Muối nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới
Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông Trứng Muôí 550GR Giảm 30.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông Trứng Muôí 550GR

150.000đ 180.000đ -16%

♦ Thành phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + chà bông phi lê gà + trứng muối nướng tán nhuyễn+ Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Chà Bông Trứng Muối nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới
Cơm Cháy Đáy Nồi Khô Gà 550Gr Giảm 30.000đ

Cơm Cháy Đáy Nồi Khô Gà 550Gr

150.000đ 180.000đ -16%

♦ Thành Phần: Đế Cơm Cháy đáy nồi+ Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + khô gà lá chanh + Phomai Hàn Quốc + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Đáy Nồi Khô Gà Lắc nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới  

CƠM CHÁY CHỮ NHẬT

Cơm Cháy Mắm Hành 500Gr Giảm 20.000đ

Cơm Cháy Mắm Hành 500Gr

100.000đ 120.000đ -16%

♦ Thành Phần: Cơm Cháy Gạo tẻ Giòn Rụm + Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + Hành khô + Ớt Khô  ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới  
Cơm Cháy Chà Bông Truyền Thống 550GR Giảm 20.000đ

Cơm Cháy Chà Bông Truyền Thống 550GR

110.000đ 130.000đ -15%

♦ Thành Phần: Cơm Cháy Gạo tẻ Giòn Rụm + Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + chà bông gà phi lê sạch + Hành khô + Ớt Khô  ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới
Cơm Cháy Mắm Hành Phomai 550Gr Giảm 20.000đ

Cơm Cháy Mắm Hành Phomai 550Gr

110.000đ 130.000đ -15%

♦ Thành Phần: Cơm Cháy Gạo tẻ Giòn Rụm + Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + Hành khô + Ớt Khô + Phomai Bột Hàn Quốc ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới  
Cơm cháy Tép Sấy 550Gr Giảm 30.000đ

Cơm cháy Tép Sấy 550Gr

120.000đ 150.000đ -20%

♦ Thành Phần: Cơm Cháy Gạo tẻ Giòn Rụm + Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + Tép sấy tẩm vị+ Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy tép sấy nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới
Cơm Cháy Chà Bông Phô-Mai 550Gr Giảm 30.000đ

Cơm Cháy Chà Bông Phô-Mai 550Gr

120.000đ 150.000đ -20%

♦  Thành Phần: Cơm Cháy Gạo tẻ Giòn Rụm + Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + chà bông gà phi lê sạch + phomai Hàn Quốc béo ngậy + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Chà Bông Phomai nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới
Cơm Cháy Mắm Hành Trứng Muối 550Gr Giảm 30.000đ

Cơm Cháy Mắm Hành Trứng Muối 550Gr

120.000đ 150.000đ -20%

♦ Thành Phần: Cơm Cháy Gạo tẻ Giòn Rụm + Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + Hành khô + Ớt Khô + Trứng Muối Nướng ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới  
Cơm Cháy Chà Bông Trứng Muối 550Gr Giảm 30.000đ

Cơm Cháy Chà Bông Trứng Muối 550Gr

130.000đ 160.000đ -18%

♦ Thành Phần: Cơm Cháy Gạo tẻ Giòn Rụm + Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + chà bông gà phi lê sạch + trứng muối nướng đánh nhiễn + Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Chà Bông Trứng Muối nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới
Cơm Cháy Khô Gà Lắc Phomai 550Gr Giảm 30.000đ

Cơm Cháy Khô Gà Lắc Phomai 550Gr

130.000đ 160.000đ -18%

♦ Thành Phần: Cơm Cháy Gạo tẻ Giòn Rụm + Sốt Mắm truyền thống 45 độ đạm + Khô Gà Lá Chanh + Phomai Bột Hàn Quốc +Hành khô + Ớt Khô ► Gia Vị của Cô Ba đều sử dụng loại Cao Cấp, có nguồn gốc rõ ràng ► Cơm Cháy Chà Bông Trứng Muối nhà Cô ba sản xuất mới mỗi ngày, theo đơn hàng nên sản phẩm luôn mới
Đã thêm vào giỏ hàng